Hírek

Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÁS ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL

Illetékfizetési kötelezettség esetén követendő eljárás:

 

 

Az E-ügyintézési tv. 24.§. (1) bekezdése alapján természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

 

Az E-ügyintézési tv. 24.§. (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

 

Abban az esetben, ha az elektronikusan indított ügy illetékköteles, gondoskodni kell a megfelelő összegű eljárási illeték megfizetésére.

 

Az eljárási illeték Buják Község Önkormányzata KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet 55400046-11045919 számú Buják község eljárási illeték-beszerzési számlájára fizethető meg.

 

Hivatalunk egyéb elérhetőségei:

 

Cím: 3047. Buják, Kossuth út 9.

Tel.: 32/488-488

Fax: 32/488-488

 

Hivatali kapu

  • hivatal rövid neve: BUJAKPOLGH
  • KRID azonosító:    753301999