Hírek

Elérhetőségek

PÁLYÁZAT ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Bujáki Cseperedő Óvoda

                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

Bujáki Cseperedő Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3047 Buják, Május 1. utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a helyi pedagógiai program alapján, a munkaköri leírásban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű együttműködőkészség, gyermekszeretet, szakmai elhivatottság, tolerancia, csapatmunka.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatvédelmi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jamriskáné Muladi Andrea óvodavezető nyújt, a 20/494-8645 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bujáki Cseperedő Óvoda címére történő megküldésével (3047 Buják, Május 1. utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 214/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  • Elektronikus úton Jamriskáné Muladi Andrea részére a ovibujak@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

  • Személyesen: Jamriskáné Muladi Andrea, Nógrád megye, 3047 Buják, Május 1. utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása folyamatos. A pályázat értékelése a beküldött pályázati anyag és interjú alapján történik. A pályázat eredményéről értesítést küld az intézmény.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Buják Község Önkormányzatának honlapja - 2018. október 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.