Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE

Tisztelt Ingatlantulajdonosok/használók!

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 17.§. /1/ bek. c.) pontja szerint a földhasználó köteles az egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét. Az Éltv. 17.§. (4)  bek. értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának a kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

A védekezési kötelezettség a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM. rendelet (Nvr.) alapján gyomnövénynek minősített növények esetén is fennáll. Gyomnövénynek minősül az adott terület rendeltetésével, hasznosítási céljaival ellentétesen előforduló, tömeges jelenlétével gazdasági kárt okozó, ember vagy állat egészségét veszélyeztető vagy egyéb veszélyhelyzetet okozó növény. Kiemelt védekezési kötelezettséget ír elő az Nvr. a parlagfű, keserűcsucsor, selyemkóró és aranka fajok ellen.

 

A fentiek alapján nyomatékkal hívom fel az ingatlantulajdonosok/használók figyelmét, hogy a védekezési munkálatokat a több kellemetlenséggel járó hatósági eljárás elkerülése végett szükség szerint haladéktalanul végezzék el!

 

                                                                                                                Dr. Tóth Kálmán jegyző